Jim's stallion "Pepper" circa 1940

Audio: letter to Bob Colburn 8/15/43


1943-1944
Jim Trains
25 of 37